Första sidan

Om Båten
    Bilder
    Dokumentation

Ravage Register

Bli medlem

Forum

Kontakt
I haven't had time to translate the page so today the translation is done by Google
If someone like to do a proper translation to any of the languages please send my a mail.
/Jonas
04/08 2020
Copyright

Allt material på denna sajt är skyddat av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Samtliga rättigheter innehavs av Ravage36.com, om ej annat nämns. All användning som inte är tillåten enligt andra kapitlet i den ovan nämnda lagen är förbjuden och kan leda till skadestånd och fängelse eller böter. För tillstånd att använda skyddat material var vänliga skicka e-mail med förfrågan.

Vissa foton är tagna av Mats Åhlander, Nynäshamn.


Cookies

Lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) trädde ikraft 25 juli 2003 och innehåller massa crazy bestämmelser om bland annat cookies. Cookies är små textfiler som används på webplatser för att förenkla för användaren genom att ditt lösenord och liknande kan sparas på din dator. Ovan nämnda lag kräver att besökaren godkänner alla cookies innan de laddas ner på din hårddisk.

Även Ravage36.com använder cookies.
Denna sidan innehåller cookies | finstilt | copyright Ravage.com 2009
kontakt eller maila oss på info@ravage36.com